English Czech French German Hungarian Russian Slovak

CACIB VELKA IDA (SK) 3.7.2016

C.I.B.Uriah Heep Of Ágómenti champion class : Exc.1,CAC,CACIB

Ch.Shakira Of Ágómenti champion class : Exc.2,Res.CAC

Judge : Mr.Harsányi Péter (HU)