English Czech French German Hungarian Russian Slovak

Beloe Zoloto Aria BIS Puppy 1. !!!!! :)