English Czech French German Hungarian Russian Slovak

CAC Mosonmagyaróvár (HU)

C.I.B.Multi.Ch.GCh.JCh.Uriah Heep of Ágómenti : champion class - Exc.1,CAC,BOS 

Judge : Landi Éva (HU)