• Slovenčina
 • English

Logo

153 – Dalmatínsky pes

Dalmatinac

Pôvod: Dalmácia, Chorvátska republika
Dátum publikovania platného štandardu: 13.10. 2010


Použitie: poľovný pes, spoločenský, rodinný pes. Vhodný pre výcvik na rôzne účely.
Klasifikácia: 6. skupina duriče, farbiare a príbuzné plemená.
3. sekcia príbuzné plemená, bez skúšky

Krátky prehľad histórie: pôvod dalmatínca sa dá rozpoznať podľa obrazov a cirkevných kroník zo 16. až 18. stor. Dalmatínce sú zobrazené na obraze „Madona z Ježíšom a anjelmi“ v kostole „Gospa od anjela“ nachádzajúcom sa vo Veli Losinj na ostrove Losinj v Chorvátsku z rokov 1600 až 1630., ako aj na freske v Zaostrogu v chorvátskej Dalmácii. Z toho vyplýva, že pôvod dalmatínca je vo východnom stredomorí, zvlášť v historickej provincii Dalmácia. Prvé popisy dalmatínca sa našli v diecéze Djakovo v Chorvátsku a to v spise biskupa Petara Bakica z roku 1719, ako aj v spisoch Andreasa Keckemétyho z roku 1737. Pes bol opisovaný ako „Canis Dalmaticus“ a jeho výška bola zaznamenaná od 4 do 5 „Spithamus“. Thomas Penant vo svojom diele „Synopsis of Quadrupeds“ z roku 1771, popísal toto plemeno ako veľmi samostatné a nazval ho „Dalmatian“. Ako zem pôvodu uviedol Dalmáciu. 
V diele vydanom v roku 1790 nazýva Thomas Bewick toto plemeno „Dalmatian or Coach dog“. Prvý neoficiálny štandard zostavil v roku 1882 angličan Vero Shaw.
Tento štandard sa po založení „Dalmatian clubs“ v Anglicku v roku 1890, stal prvým oficiálnym štandardom.
FCI zverejnilo prvý štandard dalmatínca 7. 4.1955 pod menom „dalmatínsky lovecký pes“.


Celkový vzhľad: mesozephalická hlava prismatického tvaru s ovisnutými ušami.Telo je obdĺžnikové, mocné, svalnaté, s charakteristickým nápadným bodkovaním. Pohyb musí byť elegantný. Pohlavný bimorfizmus musí byť zrejmý.

Dôležité proporcie: pomer dĺžky trupu k výške v kohútiku asi 10:9, výška lakťov : 50% kohútikovej výšky , výška päty 20-25% kohútikovej výšky, dĺžka hlavy 40% kohútikovej výšky, pomer dĺžky papule k dĺžke lebky 1:1.
Povaha a správanie: príjemná povaha, priateľský, nemá byť plachý alebo zdržanlivý a nemá byť nervózny ani agresívny. Živý, nežný, verný, samostatný a ľahko cvičiteľný. Má výrazný inštinkt duriča.

Hlava
Musí byť v súlade s proporciami tela, temeno nesmie byť príliš široké.
Dĺžka hlavy od výbežku medzitemennej kosti po stop a od stopu po ňucháč je v pomere 1:1, alebo je papuľa trochu kratšia. Línie temena a papule sú mierne divergentné. Žuvacie svalstvo a jarmové oblúky nesmú byť príliš výrazné. Koža na celej hlave bez záhybov.

Temeno
Lebka: plochá, s jemným laterálnym zaoblením. Najširšia medzi ušami, spánky dobre formované. Slabo vyjadrená čelová brázda.
Stop: primeraný.

Tvárová časť
Ňucháč: veľký, s otvorenými nozdrami, musí byť kompletne pigmentovaný. Farba musí zodpovedať farbe bodiek.
Papuľa: s dobre vyvinutými silnými čeľusťami. Chrbát nosa rovný.
Pysky: silné, dosť pevne priliehajú, nesmú ovísať, ani byť príliš hrubé; bez výrazných kútikov. Treba sa snažiť o úplnú pigmentáciu. 
Čeľuste a zuby: nožnicový zhryz, horná rada 6 rezákov bez medzery presahuje spodnú a zuby sú kolmé na čeľusť. Treba sa snažiť o úplný chrup (42 zubov podľa zubnej normy). Zuby sú dobre a pravidelne modelované a biele. U starších psov sa tolerujú kliešte.
Oči: oválne, subfrontálne osadené, osadenie pod uhlom 
10° – 15°. Oči pigmentované v súlade s farbou bodkovania. Viečka dobre priliehajú. Okružie úplne pigmentované v súlade s farbou bodkovania.
Uši: sú skôr vyššie nasadené, nesené priliehavo k laterálnej časti hlavy. Dosahujú po vnútorný kútik oka alebo stop. Špičky jemne zaokrúhlené. Majú tvar rovnoramenného trojuholníka. Sú jemnej štruktúry a hebké na dotyk. Je dôležité, aby uši boli bodkované a nie celkom čierne alebo hnedé, s bodkami v súlade s farebným variantom na bielom podklade.
Krk: je mocný a primerane dlhý, smerom k hlave sa zužuje a má byť celkom bez laloku. 

Telo
Obdĺžnikové. Pomer dĺžky tela k výške v kohútiku je 10:9.
Chrbát je silný a rovný.
Bedrá: krátke a svalnaté. 
Kríže: svalnaté, sklon menej ako 30°.
Hrudník: hlboký a priestranný, nie príliš široký alebo súdkovitý. Hĺbka hrudníka je 45-50% výšky v kohútiku. Lakte sú vo výške 50%. Rebrá dobre klenuté.
Spodná línia a brucho: brucho mierne vtiahnuté, ale nie preliačené.

Chvost: nasadený v predĺžení krížov. Má dosahovať približne po päty alebo byť trochu dlhší. Pri koreni je veľmi silný, ku špičke sa postupne zužuje, nemá byť hrubý, ale proporčný k telu. Nesený v tvare kosáka. Žiaduce sú na ňom bodky.


Končatiny
Predné končatiny

Všeobecne: končatiny majú byť proporčné s obdĺžnikovým telom.
Plecia: uhol pleca je 115° až 120°. 
Lakte: musia tesne priliehať k telu. 
Predlaktia: kosti musia byť proporčne vyvinuté a silné (okrúhle). Končatiny rovné, rovno postavené. Predlaktia zvislé. 
Nadprstia: silné, mierne sklonené, elastické. 
Predné labky: dobre uzavreté prsty, typické sú tzv. mačacie labky. Elastické, silné vankúšiky. Pazúriky pokiaľ možno pigmentované.

Zadné končatiny 
Všeobecne
: v proporcii s telom. Svalstvo je silné a dobre vyvinuté. 
Zadné končatiny sú paralelne postavené.
Stehná: svalnaté a silné. 
Kolená: silné a dobre tvarované. Koleno sa ohýba v sklone 40° k horizontále.
Päty: silné.
Podpätia: dlhé 20 – 25% výšky v kohútiku. Uhol pätového kĺbu 130°.

Zadné labky: dobre uzavreté prsty, typické sú tzv. mačacie labky. Elastické silné vankúšiky. Pazúriky pokiaľ možno pigmentované.

Pohyb: rovnomerný, elegantný, harmonický pohyb. Krok a klus dlhý, so silným vykračovaním a dobrým záberom. Pri pohľade spredu sa končatiny pohybujú paralelne.

Osrstenie: krátke, lesklé, tvrdé a husté po celom tele. 

Sfarbenie: základná farba je čisto biela. Čierne bodky pri čiernom ráze a pečeňovohnedé pri hnedom ráze. Bodky majú byť súmerne rozmiestnené po celom tele, majú byť okrúhle, jasne ohraničené od bieleho podkladu. Majú byť pokial možno rovnako veľké, ich veľkosť má byť v priemere cca 2–3 cm. Hnedý variant má bodky menšie cca 2 cm. Bodky na hlave, chvoste a končatinách sú menšie ako na tele.
Drobné striekance na tele sú nežiaduce a majú sa trestať. Bodky sa nesmú zlievať a tvoriť veľké fľaky. Fľaky a platne sú nežiaduce. Zvlášť pozorne treba zohľadňovať bodkovanie uší.

Veľkosť, hmotnosť 
Výška v kohútiku
:
psy: 56–62 cm, 
sučky: 54–60 cm.
Jedince perfektného typu a vyváženosti nemajú byť penalizované ak ich výška prekračuje horný limit.

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky a jej vplyvu na zdravie a pohodu psa a jeho schopnosť vykonávať činnosť pre ktorú je určený.

Vylučujúce chyby:

 • agresívne alebo prehnane plaché jedince;
 • jedince s jednoznačnými fyzickými alebo psychickými abnormalitami musia byť diskvalifikované;
 • chýbanie viac ako 6 premolárov, pričom chýbanie M3 sa nezohľadňuje a nepokladá za chybu;
 • konvergentné línie hlavy;
 • entropium, ektropium, strakaté oči, rôznofarebné oči (heterochromia), modré oči, čiastočne modré dúhovky;
 • nepigmentovaný ňucháč;
 • stočený chvost;
 • monokel alebo platne na inom mieste;
 • trojfarebnosť, (čierne aj hnedé bodky na jednom psovi), pásikavé bodky, citrónové, oranžové alebo modré bodky, čisto biele sfarbenie bez bodiek;
 • drsnosrstý alebo dlhosrstý;
 • hluchota.


Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

Zdroj: Dalmatin Klub SKAlexandra Pódaová
Povoda 174
92901 Dunajská Streda

tel: 00421 902 643 640
e-mail: alexandrapoda1@gmail.com